preventie- en integriteitsbeleid

Algemeen

Stichting Activiteitencentrum Orka (Orka) is van mening dat wanneer er activiteiten aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. Orka wil de vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid
Orka maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle vrijwilligers. Hier vallen de volgende punten onder:
1. Gedragscode
2. Vertrouwenspersoon
3. Meldprotocol
4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers


Gedrachtscode:

Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen, kinderen en alle andere gasten die bij Orka komen.  Orka maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld.  Als een vrijwilliger(ster) wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen:

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, medewerkers, ouders of deelnemers terecht met vragen of twijfels. Binnen Orka hebben wij ervoor gekozen om een vertrouwenspersoon aan te stellen in de persoon van Monique Jooren. Zij is bereikbaar via het volgende mailadres: VCP.orkacentrum@hotmail.com

Meldprotocol

Orka heeft vaste afspraken gemaakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Hieraan dient iedereen zich te houden. 

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers:

Om vrijwilliger(ster) te worden bij Orka wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken. Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en verantwoording draagt in het werken met kwetsbare personen. Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten zal Orka de nieuwe vrijwilliger verwelkomen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.