Tuinproject - Activiteitencentrum Orka
41331
page-template-default,page,page-id-41331,bodega-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Tuinproject

Stichting Activiteitencentrum Orka

Broekakkerseweg 1, Eindhoven

Namens het bestuur

Johan Hendriks

Mirjam Hendriks

Inhoud

Inleiding. 5

1.      Doelstelling. 7

1.1.       Gebruikersdoel 7

1.2.       Eisen aan de tuin. 7

2.      Tuinplan en plattegrond. 8

2.1.       Tuinontwerp en projectaanpak. 8

2.2.       Plattegrond van de tuin. 8

2.3.       Eisen vertaald naar inrichting. 9

2.4.       Overzicht benodigdheden. 12

3.      Planning. 13

4.      Financiën. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Inleiding

Orka bestaat 10 jaar in 2023. In die periode zijn we uitgegroeid tot een volwaardig (en bruisend) buurthuis met een grote diversiteit aan activiteiten en diversiteit aan bezoekers. In deze bijna 10 jaar hebben we de binnenruimtes verder geoptimaliseerd en afgestemd op de (activiteiten)vraag van de buurtbewoners en vaste gebruikers van Orka. Met als klap op de vuurpijl is er in 2020-2021, in de coronaperiode, een geweldige keuken gerealiseerd, waar we met de verschillende kook-activiteiten volop gebruik van maken!

Er is 1 plek bij Orka die eigenlijk nog niet echt goed is aangepakt, een vrij grote plek, namelijk de achtertuin. Deze hebben we netjes proberen te onderhouden met behulp van enthousiaste vrijwillige tuinmannen, maar er is meer uit te halen!

Ter illustratie een foto van de tuin nu (foto november 2022):

Zoals te zien: hier kan wel wat verbeterd worden!

We willen heel graag de sfeer van binnen ook buiten neer gaan zetten, zodat ook deze ruimte van het buurthuis toegankelijk en bruikbaar is voor alle wijkgenoten, voor huidige activiteiten en voor nieuwe activiteiten!

Met deze tuinwens heeft Orka deelgenomen aan het MO040 diner in april 2022 dat door Gemeente Eindhoven i.s.m. Samen voor Eindhoven periodiek wordt georganiseerd. Op die manier zijn we in contact gekomen met Ingrid Swinkels van Dll, die haar opleiding Tuinarchitect bijna heeft afgerond en aanbood de tuin van Orka graag als stageopdracht te willen ontwerpen, ter afronding van haar opleiding aan Ontwerp Akademie. Zij heeft die opdracht uitgevoerd onder begeleiding van een stagedocent Peter Kroesen, een ervaren tuinarchitect. De stagevergoeding werd vergoed door de werkgever van de ontwerpster, Dll, waar Orka dankbaar voor is en graag gebruik van heeft gemaakt.

Het ontwerp, de aanwezige materialen, de mogelijkheden van de orka-vrijwilligers en onmogelijkheden zijn verwerkt in onderstaand plan. We hopen dat we, met de benodigde ondersteuning, in 2023 het ‘Orka-Paviljoen’ kunnen gaan realiseren.

1.     Doelstelling

1.1.Gebruikersdoel

De tuin als activiteitenruimte voor alle lopende en ook voor nieuwe activiteiten. Vanuit de tuinarchitect, die belangeloos een plan heeft gemaakt, kwam de zeer passende thema voor de tuin:

“Orka Paviljoen – de plek in Tongelre om te ont-moeten”

Voorbeelden primair gebruik die prima passen bij dit uitgangspunt zijn:

 • Bakske Doen
 • Burendag
 • Muziekmiddag
 • Kinderspeelmiddag
 • Sporters (Qigong, Kun tao, Yoga, Orka Dance)
 • Lunch-pauzes voor vaste gebruikers en gasten
 • En andere ontmoetingsactiviteiten, mede afhankelijk van de inrichting van de tuin.
  • Idee van tuinman is om een tuinactiviteit op te zetten voor buurtgenoten door de flexibele bloembakken met hen te gaan onderhouden. Hoe mooi zou het zijn als we het de kookactiviteiten kruiden uit de eigen tuin kunnen plukken! Of met Bakske Doen een kopje verse munt thee kunnen drinken uit eigen tuin😊

Het ontwerp van de ontwerpster hebben we in de uitwerking voor realisatie nog enigszins aangepast om het iets haalbaarder in tijd en middelen voor elkaar te krijgen.

1.2.Eisen aan de tuin

Om zicht te krijgen op de eisen waar de tuin van het activiteitencentrum aan moet voldoen, is een brainstorm georganiseerd met diverse gebruikers van Orka in het tweede kwartaal van 2022. In paragraaf 2.3 is die input van de brainstorm vertaald naar de functionele eisen voor het tuinontwerp door de ontwerpster..

2.     Tuinplan en plattegrond

2.1.Tuinontwerp en projectaanpak

Tuinontwerp

De tuinontwerpster was bij de brainstorm aanwezig en heeft de wensen allemaal ter harte nemen. Ze heeft een ontwerp opgeleverd waar Orka mee verder is gegaan. In dit plan wordt de verdere uitvoering van dit plan verder uitgewerkt.

Projectorganisatie

Vanuit Orka zijn twee bestuursleden verantwoordelijk voor het project, namelijk Johan Hendriks en Mirjam Hendriks (geen familie van elkaar). De taakverdeling is als volgt:

 • Johan met name voor financiële zaken, sponsoractiviteiten en contacten met commerciële partijen.
 • Mirjam met name voor algemene planning, vrijwilligerscontacten en PR.

Let op: het projectteam is veel groter, met in het bijzonder de twee vrijwillige tuinmannen en het klusteam. Maar ook alle vrijwilligers die hart en ziel in de sponsoractiviteiten zullen gaan steken!

2.2.Plattegrond van de tuin

Hieronder (figuur 1) de kadaster tekening met daarin de afmetingen (door onszelf opgemeten).

(figuur 1: kadastrale tekening met omlijning van Achtertuin Activiteitencentrum Orka)

2.3.Eisen vertaald naar inrichting

Op basis van de brainstorm zien de essentiële functionele eisen er als volgt uit:

 • Sfeer, geborgen en intiem
 • Kindvriendelijk en rolstoelvriendelijk
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Overzichtelijk met duidelijke functies
 • Flexibele indeling
 • Podium voor optredens en live muziek
 • Electra-en lichtplan (stroomvoorziening voor beeld en geluid naar het podium)
 • Terras
 • Buitenbar (te realiseren in de container, in de toekomst)
 • Wintergroene beplanting
 • Opvang hemelwater
 • De tuin dient gerealiseerd te kunnen worden zonder een al te ruim budget

Figuur 2: 1e ontwerp achtertuin door ontwerpster Ingrid Swinkels

Dit 1e ontwerp zijn we verder uit gaan werken op basis van beschikbare materialen en onderzoek naar kostenbesparende mogelijkheden, met behoud van het idee van het Orka-paviljoen. Met dank aan Patrick Al voor de technische uitwerking.

Figuur 3: Vertaling ontwerp naar werktekening t.b.v. uitvoering Orka Paviljoen. d.d. 19-02-2023

De bovenstaande plattegrond is vervolgens verder uitgewerkt in maatvoerings-tekening en verder uitgewerkt in enkele 3D sfeerbeelden.

Figuur 4: uitwerking plattegrond met maatvoering en 3D sfeerimpressies van de uitvoering. d.d. 19-02-2023

2.4.Overzicht benodigdheden

 • Rode klinkers voor het rechthoekige plein. (deze krijgen we van de Gemeente Eindhoven, zijn de rode steentjes die momenteel worden vervangen in de binnenstad)
 • Vierkante klinkers voor ronde pleintje (hergebruik)
 • Tegels voor ruimtes tussen beide bovenstaande pleintjes (hergebruik)
 • Rest van bestrating (m.b.v. hergebruik donkergrijze klinkers)
 • Hout voor pergola’s (via sponsoring/ subsidie)
 • Hout en aanvullende materialen voor de verrijdbare bloembakken (via sponsoring/ subsidie)
 • Beplanting (via sponsoring/ subsidie/ Struikrovers.nl/ via relaties zoals bv ’t Wasven)
 • Licht- en elektra voor in de tuin (via sponsoring/ subsidie)
 • Podium betonblokken (via sponsoring/ subsidies/ mogelijk ‘oude school-zandbak via gemeente?)
 • Overige materialen (zand/ bloembak ingrediënten e.a.)

3.     Planning

Uitgevoerde werkzaamheden

 • April 2022: Brainstorm tuinplan met gebruikers + Opdrachtvaststelling met tuinarchitect
 • April / Mei/ Juni 2022:  Eerste schets en plan van aanpak opstellen + Opruimactie tuin vanuit Orka.
 • Mei 2022: Tuin-sponsor- actie-maand juni voorbereiden + Bespreken eerste tuinontwerp
 • Juni 2022: Actiemaand tuin! Uitvoeren van sponsoracties (o.a. Muziekmiddag, Open dag)
 • Juli – Augustus: vakantie maanden + wat verder leeghalen van de tuin.
 • September 2022: Voorbereiden uitvoering tuinplan + afspraken Samen voor Eindhoven t.b.v. uitvoeren werkzaamheden met vrijwilligersgroepen van Philips, Eindhoven Airport en Dll.
 • Oktober 2022-februari 2023: Concreet uitwerken tuinplan

Planning vervolgacties op hoofdlijnen

Project 1.            maart– mei 2023: bestrating en podium realiseren, gras inzaaien

Project 2.            Juni – juli:  Licht en elektra aansluiten, bloembakken en pergola’s realiseren (onder voorbehoud van voldoenden middelen)

Project 3.            Slingerwand bouwen en bomen planten

Elk project zal gerealiseerd worden onder voorbehoud van voldoenden middelen